Jelenlegi hely

Beiskolázási tájékoztató a 2018/2019. tanévre

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenKüldés e-mailben

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium
4600 Kisvárda, Iskola tér 2. 
Telefon/fax: 
45/410-045, 45/410-793
E-mail: besiposta[kukac]gmail.com Honlap: www.besi.hu
[kukac]=@

Intézményvezető: Bíró Gábor      

Pályaválasztási felelősök: 
Csörszné Tar Enikő, Nyakóné Kántor Mária 

Jelentkezési lap kitöltéséhez szükséges adatok

OM azonosító: 033648

Tanulmányi területet meghirdető feladatellátási hely kódja: 001

Gimnáziumi osztályok

Tanulmányi terület kódja

Osztály megnevezése

Képzési idő

Választható nyelv

Egyéb információ Felvehető létszám
0001 általános 4 évfolyam kötelező két idegen nyelv tanulása az angol, francia, német, orosz nyelvek közül 4 évfolyamos oktatás 34
0002 általános humán irányultság 4 évfolyam kötelező két idegen nyelv tanulása az angol, francia, német, orosz nyelvek közül 4 évfolyamos emelt szintű oktatás magyar nyelv és irodalomból valamint történelemből 17
0003 általános természettudományos irányultság 4 évfolyam kötelező két idegen nyelv tanulása az angol, francia, német, orosz nyelvek közül 4 évfolyamos emelt szintű oktatás biológiából és kémiából 34
0004 emelt szintű matematika 4 évfolyam kötelező két idegen nyelv tanulása az angol, francia, német, orosz nyelvek közül 4 évfolyamos emelt szintű oktatás matematikából 34
0006 emelt szintű angol nyelv előkészítő évvel 5 évfolyam az első idegen nyelv az angol, a második a francia, német, orosz nyelvek közül választható 5 évfolyamos emelt szintű oktatás angol nyelvből kezdők számára 18
0007 emelt szintű angol nyelv 4 évfolyam az első idegen nyelv az angol, a második a francia, német, orosz nyelvek közül választható 4 évfolyamos emelt szintű oktatás angol nyelvből haladók számára 17
0008 emelt szintű német nyelv előkészítő évvel 5 évfolyam az első idegen nyelv a német, a második az angol, francia, orosz nyelvek közül választható 5 évfolyamos emelt szintű oktatás német nyelvből kezdők számára 12
0011 Arany János Tehetséggondozó Program 5 évfolyam az első idegen nyelv az angol, a második a francia, német, orosz nyelvek közül választható 5 évfolyamos oktatás országosan egységes speciális tanterv alapján 34

 

 

6 osztályt indítunk az alábbiak szerint:

1 általános tantervű osztály

1 emelt szintű humán és 1 angol nyelvi csoportból álló osztály

1 emelt szintű természettudományos osztály

1 emelt szintű matematikai osztály

1 angol és 1 német nyelvi csoportból álló 5 évfolyamos osztály

1 AJTP szerint működő 5 évfolyamos osztály

Kollégiumi férőhely: van

A felvételi követelmények az SNI-s tanulókra is vonatkoznak. A gimnáziumi nevelés-oktatás feladata a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelés-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők). A felvételi vizsgával kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXX. törvény 51. § (5) bekezdésében foglaltak érvényesek.

Iskolánk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az egyetlen Minősített Tehetséggondozó Műhely, kiválóan akkreditált Tehetségpont. ECDL vizsgaközpont, DEXAM nyelvvizsgahely.

Emelt szintű humán képzés: A humán területen tanulók irodalomból és történelemből az alapkövetelmények elsajátítása mellett képesek lesznek a kifejező és igényes megnyilatkozásra, mely képességeket a továbbtanulás és a munkába állás esetén is hasznosítani tudják. Ezen felül a tanulók alaposan felkészülhetnek az emelt szintű érettségi megszerzésére, elsősorban magyar nyelv és irodalom illetve történelem tantárgyból.

Emelt szintű természettudományos képzés: A piacképes tudás megszerzését elősegítendő természettudományos képzés során a tanulók alaposan felkészülhetnek az emelt szintű érettségi megszerzésére, elsősorban biológia és kémia tantárgyból.

Emelt szintű matematika képzés: Az emelt szintű matematika osztályba felvett tanulók a matematikai ismereteken túl olyan kompetenciákat is szereznek, amelyeknek valamennyi tantárgy elsajátításánál hasznát veszik, ezen kívül felkészülhetnek az emelt szintű matematika érettségire.

Négy évfolyamos emelt szintű angol nyelvi képzés: Az emelt szintű nyelvi osztályokba járó tanulók - megfelelő szorgalom esetén - az adott nyelvből középfokú (B2 szintű) nyelvi ismeretekhez jutnak, sikeresen felkészülhetnek az emelt szintű érettségire angol nyelvből.  A tanulók idegen nyelvi kommunikációs készségeinek fejlesztését anyanyelvi lektor segíti.

Öt évfolyamos emelt szintű idegen nyelvi képzés: Egy kezdő angol és egy kezdő német csoport indítását tervezzük. Előzetes nyelvismeretre nincs szükség. A nyelvi előkészítő év tantervét az országosan egységes kerettantervi előírásoknak megfelelően szervezzük.

Általános tantervű osztály: Az első két év során a tanulók a kötelező érettségi tantárgyakból kapnak alapos felkészítést, majd 11. és 12. évfolyamon lehetőségük van az általuk választott tantárgy(ak)ból emelt szintű vizsgákra való felkészítő foglalkozásokon részt venni.

Arany János Tehetséggondozó Program: Az öt évfolyamos programba az Emberi Erőforrás Minisztériuma által meghatározott feltételek teljesítésével, pályázat útján lehet bekerülni. A Program sikeres teljesítése esetén a tanulók B2 szintű nyelvismeretre tehetnek szert angol nyelvből, valamint alaposan felkészülhetnek a felsőoktatásba való eredményes bejutásra a komplex módon történő tehetséggondozásnak köszönhetően. Kollégiumi jogviszony létesítése kötelező.

Egyéb információk:

A tanulók a 11. és 12. évfolyamon közép és/vagy emelt szintű érettségi vizsgákra felkészítő foglalkozásokon vesznek részt. Az emelt szintű képzések a kiemelt tantárgy(ak)ból már a 9. évfolyamtól kezdődően az emelt szintű érettségire készítenek fel.

Javasoljuk, hogy az idegen nyelvek egyike az általános iskolában megkezdett nyelv legyen.

Kollégiumi elhelyezést korlátozott számban, menzát igény szerint biztosítunk.

Intézményünk pedagógiai programjának kiemelt területe az egészséges életmódra nevelés, melyből következően olyan tanulókat látunk szívesen, akik a korszerű életvezetés hívei.

Pályaválasztási szülői értekezlet: 2018. november 16. (péntek) 15.00

Nyílt tanítási napok: 2018. november 12-16.

Írásbeli felvételi vizsga van.

Felvételi vizsga időpontja:

Az egységes írásbeli felvételi vizsga időpontja a 9. évfolyamra jelentkezők és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára: 2019. január 19. 10.00h (gyülekezés 9.30-kor az iskola aulájában).

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókra vonatkozó speciális eljárási, elbírálási szabályokat a Nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) 4.§-a,  illetve. 51.§-a tartalmazza.

Alapos ok esetén 2019. január 24-én 14.00h kezdettel, a központilag meghatározott pótnapon is lehet vizsgázni. Az ilyen igényt kérjük telefonon jelezni.

Az elért eredményekről 2019. február 7-ig értesítjük a tanulókat, akik már az elért eredmények ismeretében állítják ki jelentkezési lapjaikat, melyeket az általános iskola 2019. február 18-ig juttat el a középiskolákba, illetve a Felvételi Központba.

Felvételi vizsga módja:

Az intézmény az általános felvételi eljárást megelőző – országosan egységes követelmények szerinti, központilag kiadott feladatlapok alapján – írásbeli felvételi vizsgát szervez magyar nyelvből és matematikából.

A tanulók a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára az általános iskolákban, a központilag kiadott jelentkezési lapon jelentkezhetnek.

A maximálisan elérhető pontszám 180, mely a magyar nyelvi és a matematika központi írásbelin elért pontokból (100 pont), továbbá a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyak 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatainak (80 pont) összegéből számítandó.

A képzésekre jelentkező tanulók rangsora a felvételi vizsgán elért eredmények és az általános iskolából hozott 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatai alapján készül.

Az általános iskola a jelentkezési lapokat 2018. december 7-ig juttatja el a választott középiskolákba. Eddig az időpontig indokolt esetben elfogadunk közvetlenül a szülőtől származó jelentkezési lapot is.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezés esetén a pályázatban megjelölt intézménybe kell a jelentkezési lapot benyújtani. A pályázat benyújtási határideje: 2018. december 11.

A Programba jelentkező tanulók 2019. január 18-20-én felvételi beválogatáson is részt vesznek.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban egy a felvételi beválogatás sajátosságaiból adódó speciális pontszámítási módszert alkalmazunk.

2019. február 8-ig az intézmény az Arany János tehetséggondozó Programra benyújtott pályázatok eredményéről értesíti az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

Az intézmény az ideiglenes felvételi jegyzéket 2019. március 18-án hozza nyilvánosságra.

A felvételi vizsga követelményei:

Az írásbeli vizsga követelményeiről, a korábbi évek feladatsorairól az Oktatási Hivatal (www.oktatas.hu) honlapján lehet tájékozódni.

 

Kategóriák: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer